Odkrycia archeologiczne...

2013 rok


Podsumowanie:

W czwartek 25 lipca w Pracowni Orange odbyła się konferencja prasowa podsumowująca piąty sezon prac archeologicznych, prowadzonych w kościele św. Mikołaja w Gniewie oraz dawnym cmentarzu przykościelnym. Już teraz badacze zapewniają, że wykopaliska będą kontynuowane jeszcze co najmniej przez dwa sezony.

Konferencję poprowadziły dr hab. Małgorzata Grupa oraz antropolog mgr Małgorzata Krajeńska z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas wykopalisk odnaleziono wiele ciekawych przedmiotów. - W prezbiterium odkryliśmy interesujące pochówki z XVI i XVII wieku. Osoby te musiały być bogate i wykształcone, ponieważ ubrane były w przepiękne jedwabne szaty i skórzane buty. Na ostatnią drogę otrzymały modlitewniki w skórzanych oprawach – mówiła dr hab. Małgorzata Grupa. Jednak najbardziej zagadkowym odkryciem była czaszka umieszczona w kwadratowej skrzyni nabijanej żelaznymi nitami. Pochówek samej czaszki może świadczyć o śmierci osoby w odległych stronach. Być może był to kupiec, który zmarł w podróży handlowej lub uczestnik misji wojennej. - Gniewski kościół jest jedynym w diecezji pelplińskiej tak dokładnie przebadanym przez archeologów – mówił podczas konferencji proboszcz parafii ks. Zbigniew Rutkowski. Przypomniał, że badania odbywają się w Gniewie nie tylko z powodu remontu świątyni, ich celem jest również przywrócenie pamięci o przodkach. Podziękował włodarzom gminy Gniew za życzliwość i finansowe wsparcie przedsięwzięcia. Na zakończenie spotkania głos zabrała Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Maria Tarszkiewicz–Gurzyńska, która podziękowała badaczom za wkład włożony w poznanie historii Gniewu i życzyła im spektakularnych odkryć podczas kolejnych wykopalisk. Warto dodać, że to nie jest ostatni sezon prac archeologów w naszym mieście. Toruńscy studenci wrócą tu znów za rok.

Zdumiewające odkrycia archeologów:

Trzeci tydzień prac archeologicznych w kościele p.w. św. Mikołaja w Gniewie chyli się ku końcowi. Archeolodzy kontynuują badania w kościele i na terenie cmentarza przykościelnego. W ostatnich dniach odkryto kolejne niepowtarzalne obiekty i zabytki. W planach jeszcze kolejne wykopy.

W ostatnim tygodniu prace archeologiczne prowadzone były w dwóch wykopach w kościele  i w dwóch na terenie przykościelnym. W jednym z nich – w nawie głównej, na wieku trumny odkryto relikty kwiatów wykonanych z metalowych drucików i jedwabnej tkaniny, stanowiące ozdobę narożników trumny. Na kolejnej trumnie zarejestrowano fragmenty malowanej skóry (przypominający kurdyban), stanowiącej obicie zewnętrzne ozdobione  ornamentem roślinnym w kolorze złota i  srebra.

W prezbiterium, jeden z pochówków wyróżniał się szczególnym bogactwem. Oprócz reliktów jedwabnego ubioru, odkryto fragmenty jedwabnej poduszki, skórzane buty, książeczkę, szkaplerz i pas pokutny. Ten ostatni stanowił dla archeologów potężną niespodziankę. Pas pokutny wykonany został z jednego szeregu ogniw metalowych z ostrymi zakończeniami. Odkryty został na wysokości dolnych partii brzucha, ale był zwinięty w rulon. Analiza antropologiczna wykazała, że są to szczątki kobiety zmarłej w średnim wieku. Zmiany zwyrodnieniowe w stawach kolanowych i skokowych wskazują na przebywanie tej osoby w pozycji klęczącej przez dłuższy czas.

W trakcie badań antropologicznych  zidentyfikowano wiele pochówków najmłodszych dzieci, zmarłych krótko po urodzeniu, niektóre z nich pochowano w nobliwym miejscu  kościoła, w prezbiterialnej części. 

Wśród ludności pochowanej w Gniewie, po raz kolejny rozpoznano wiele ciekawych chorób, w tym gruźlicę kręgosłupa u dziecka zmarłego w wieku ok 15 lat,  u którego zaawansowany proces zapalny doprowadził do powstania garbu gruźliczego. Chłopiec został pochowany w nawie głównej kościoła. W tym samym  miejscu odnaleziono szczątki człowieka chorującego na jeden z rodzajów karłowatości genetycznej, wysokość jego ciała nie przekraczała 100 cm.  Identyfikacja tego typu schorzeń jest niezwykle rzadka w badaniach antropologicznych. Ponadto ciekawym wydaje się fakt, iż musiał on należeć do wysoko sytuowanej części społeczeństwa, bądź był ulubieńcem tejże społeczności.  

mgr Magdalena Majorek
mgr Magdalena Krajewska

www.gniew.pl

Kliknij również - TUTAJ


2012 rok

Film pokazujący odkrycia archeologiczne w Gniewie - kliknij

 

Do Gniewa, już czwarty rok z rzędu, przyjechali archeolodzy. Badają XIV-wieczny kościół św. Mikołaja. Do tej pory podczas prac wykopaliskowych udało się znaleźć kryptę Radziwiłłów, masowe groby, szereg szat, monet, medalików i różańców. Już w ciągu pierwszych dwóch dni tegorocznej pracy, badacze odkryli 8 krzyżackich monet, medalik i kolejną zbiorową mogiłę.
Tegoroczne wykopaliska w kościele św. Mikołaja rozpoczęły się 4 lipca. Tym razem badania obejmą dalszy ciąg prac w nawie południowej kościoła. Po raz pierwszy natomiast archeolodzy zbadają prezbiterium, kaplicę Matki Bożej i stronę wschodnią dawnego cmentarza wokół kościoła.