Chrzest


Chrzest jest pierwszym sakramentem. Przyniósł go Chrystus wszystkim ludziom, aby mieli życie wieczne, a potem wraz z Ewangelią powierzył go swojemu Kościołowi, dając Apostołom polecenie:


"Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28,19).

Chrzest czyni nas Dziećmi Bożymi, członkami Kościoła, obdarza nadzieją i miłością, otwiera drogę do nieba. Jest przejściem ze stanu śmierci duchowej do życia, z niewoli szatana do wolności Dzieci Bożych. Chrzest jest także sakramentalnym węzłem jedności, łączącym wszystkich, którzy są nim naznaczeni. Obmycie wodą, któremu towarzyszy słowo oczyszcza człowieka od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego i osobistego oraz czyni go uczestnikiem Bożej natury.

/Na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego 1213-1274/Wymagane dokumenty:
  • Rodzice dziecka muszą faktycznie zamieszkiwać na terenie naszej parafii (niekiedy nie jest to równoznaczne z miejscem zameldowania). Jeśli rodzice mieszkają w innej parafii potrzebne jest pisemne zezwolenie na chrzest dziecka z parafii zamieszkania rodziców.
  • dowody osobiste rodziców dziecka,
  • akt urodzenia dziecka z USC,
  • rodzice chrzestni dziecka mieszkający na terenie innych parafii, potrzebują zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami. Zaświadczenia te otrzymuje się w kancelarii swojego kościoła parafialnego - w parafii, na terenie której aktualnie i faktycznie się zamieszkuje (niekiedy nie jest to równoznaczne z miejscem zameldowania).

Ważne !

  Sakrament chrztu jest udzielany w:

  • Pierwszą niedzielę każdego miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie 12:30
  • Drugą sobotę każdego miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie 18:00
  • Trzecią niedzielę każdgo miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie 12:30
oraz w drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia podczas Mszy Świętej o godzinie 12:30