Odkrycia archeologiczne

2013 rok

W czwartek 25 lipca w Pracowni Orange odbyła się konferencja prasowa podsumowująca piąty sezon prac archeologicznych, prowadzonych w kościele św. Mikołaja w Gniewie oraz dawnym cmentarzu przykościelnym. Już teraz badacze zapewniają, że wykopaliska będą kontynuowane jeszcze co najmniej przez dwa sezony.

Konferencję poprowadziły dr hab. Małgorzata Grupa oraz antropolog mgr Małgorzata Krajeńska z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas wykopalisk odnaleziono wiele ciekawych przedmiotów. - W prezbiterium odkryliśmy interesujące pochówki z XVI i XVII wieku. Osoby te musiały być bogate i wykształcone, ponieważ ubrane były w przepiękne jedwabne szaty i skórzane buty. Na ostatnią drogę otrzymały modlitewniki w skórzanych oprawach – mówiła dr hab. Małgorzata Grupa. Jednak najbardziej zagadkowym odkryciem była czaszka umieszczona w kwadratowej skrzyni nabijanej żelaznymi nitami. Pochówek samej czaszki może świadczyć o śmierci osoby w odległych stronach. Być może był to kupiec, który zmarł w podróży handlowej lub uczestnik misji wojennej. - Gniewski kościół jest jedynym w diecezji pelplińskiej tak dokładnie przebadanym przez archeologów – mówił podczas konferencji proboszcz parafii ks. Zbigniew Rutkowski. Przypomniał, że badania odbywają się w Gniewie nie tylko z powodu remontu świątyni, ich celem jest również przywrócenie pamięci o przodkach. Podziękował włodarzom gminy Gniew za życzliwość i finansowe wsparcie przedsięwzięcia. Na zakończenie spotkania głos zabrała Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Maria Tarszkiewicz–Gurzyńska, która podziękowała badaczom za wkład włożony w poznanie historii Gniewu i życzyła im spektakularnych odkryć podczas kolejnych wykopalisk. Warto dodać, że to nie jest ostatni sezon prac archeologów w naszym mieście. Toruńscy studenci wrócą tu znów za rok.

2012 rok

Film pokazujący odkrycia archeologiczne w Gniewie - kliknij

 

Do Gniewa, już czwarty rok z rzędu, przyjechali archeolodzy. Badają XIV-wieczny kościół św. Mikołaja. Do tej pory podczas prac wykopaliskowych udało się znaleźć kryptę Radziwiłłów, masowe groby, szereg szat, monet, medalików i różańców. Już w ciągu pierwszych dwóch dni tegorocznej pracy, badacze odkryli 8 krzyżackich monet, medalik i kolejną zbiorową mogiłę.
Tegoroczne wykopaliska w kościele św. Mikołaja rozpoczęły się 4 lipca. Tym razem badania obejmą dalszy ciąg prac w nawie południowej kościoła. Po raz pierwszy natomiast archeolodzy zbadają prezbiterium, kaplicę Matki Bożej i stronę wschodnią dawnego cmentarza wokół kościoła.